Beregninger - til enhver lejlighed

Baggrund

Lov 330 om “forenkling og modernisering” af Lejeloven og Boligreguleringsloven er vedtaget med ikrafttræden den 1. juli 2015.

Loven medfører væsentlige ændringer af reglerne om indvendig vedligeholdelse, lovpligtige ind- og fraflytningssyn med særlige gyldighedsbetingelser, begrænsning af brugen af trappelejeklausuler, indføring af nettoprisindexering i visse lejemål, ændringer i reglerne om omkostningsbestemt regulering af lejen, herunder ændret varslingsprocedure, nye regler for beboerrepræsentation og forbrugsregnskaber.

test

Hvorfor huslex.dk

HusLex.dk eksisterer fordi “forenklingen og moderniseringen” set fra udlejers synspunkt repræsenterer forøget administration og væsentlige forringelser af retsstilling og mulighed for at opretholde værdien af investeringer i udlejningsejendomme til beboelse.

Vision

HusLex.dk bliver et aktivt forum, hvor små som store investorer, administratorer og udlejere deler og finder nyttig viden og værktøjer, hvorved de negative effekter af den “forenklede og moderniserede” lov afbødes maksimalt.

 

Gældende og historiske love, forarbejder, ikrafttrædelsesbestemmelser, ministersvar m.m.m.

Primære love:

  • Lejeloven og Boligreguleringsloven fra 01-07-2015, bestemmelser om ikrafttrædelse, fremhævelse af lovændringer og loven til 30-06-2015.
  • Det lovforberedende arbejde, herunder ministerens svar på +112 stillede spørgsmål m.v. – en god måde at forstå intentionerne i loven.

Sekundære love:

Værktøjer

  • Forslag til formuleringer i lejekontrakten og artikler, direkte knyttet til de enkelte paragraffer.
  • Forslag til arbejdsbeskrivelser og dokumenter, direkte knyttet til de enkelte paragraffer eller organiseret efter opgavetype (f.eks. ind- og fraflytningssyn).

 

Debat

  • Bliv bedre klædt på ved at deltage i debatten – enten vedrørende de enkelte sider (f.eks. artikler, paragraffer) eller efter emne  (f.eks. lejekontrakten, ophævelse, indflytningssyn og fraflytningssyn).

Fortrolighed

  • Kun for udlejere og repræsentanter herfor.