Accessorisk enkeltværelse

 et værelse, som er en del af udlejerens beboelseslejlighed, eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor. Kilde: Vejledning juni 2015 til typeformular A. 9. udgave, af 1. juli 2015