Det lejedes værdi

Den begrebsmæssige betydning af “det lejedes værdi” fremgår af lejelovens § 47 stk. 2.

Lejeloven § 47

Lov nr. 2079 af 21-12-2020Gælder fra 01-01-2021*Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 47. Er lejen væsentlig lavere end...