Fællesantenneanlæg

Et fællesantenneanlæg er i radio- og fjernsynslovens § 2, stk. 2, defineret som ”fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse”. Definitionen omfatter ikke bare traditionel infrastruktur...