Lejeforhold

Lejeforhold er et andet ord for lejeaftale, der vedrører lejemålet d.v.s. det fysisk lejede. Begrebet er ikke defineret i lejeloven, men det fremgår bl.a. af §§ 2 og 7 i typeformular A, 9. udgave at der er forskel på de to begreber. Således fremgår det af § 2, at...