Lejemålet

Lejemålet eller ‘det lejede’ er det fysisk lejede, jf. indgået lejeaftale. Begrebet er ikke defineret i lejeloven, men det fremgår bl.a. af § 7 i typeformular A, 9. udgave at der er forskel på de to begreber. Således fremgår det af § 7, at “…...