Lejeretlig forbedring

“Forbedringsarbejder er arbejder: der medfører en forøget brugsværdi af lejligheden eller af ejendommen ved at tilføre lejligheden eller ejendommen egenskaber, som den ikka havde før forbedringen. Forbedringsarbejder kan give lejeren ekstra faciliteter, mulighed...