misligholdelse

Misligholdelse kan forekomme i flere sammenhænge: misligholdelse i forhold til brugen af det lejede. misligholdelse i forhold til lejemålets vedligeholdelsesstand.   ad 2. vedligeholdelsesesstand Lejeloven § 25, stk. 2  “skade, som forvoldes ved uforsvarlig...