Der skal ikke udarbejdes 10 årige vedligeholdelsesplaner for småhuse.