Det følger af arealbekendtgørelsen, at garager ikke indgår ved beregningen af bruttoetagearealet, når disse skal betjene ejendommen og dens brugere.

GI meddelte i 2009 en ejer af en boligudlejningsejendom, at garager på ejendommen var bindingspligtige efter Boligreguleringslovens § 18 b. Garagerne blev udlejet dels til beboerne, dels til andre. Ejeren indbragte spørgsmålet for huslejenævnet, som var enig med GI. Ejeren sagsøgte herefter GI med påstand om, at garagerne ikke var bindingspligtige. Byretten og siden landsretten (i efteråret 2012) har efterfølgende ligeledes givet GI medhold. Dette er sket med henvisning til, at afgrænsningen af det bindingspligtige areal sker på grundlag af ejendommens bruttoetageareal, der fastsættes efter arealbekendtgørelsen (bek. nr. 311). Det følger af arealbekendtgørelsen, at garager ikke indgår ved beregningen af bruttoetagearealet, når disse skal betjene ejendommen og dens brugere. Da dette ikke var tilfældet (i hvert fald ikke i fuldt omfang) skulle garagerne medregnes til bruttoetagearealet.

Kilde: http://dk.delacour.dk/nyheder/2013/januar/bindingspligt-efter-boligreguleringslovens-%C2%A718-b-vedroerende-garager/