Det fremgår af Lejelovens § 98 stk. 3, at "... den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt".

Spørgsmålet er - hvis lejerens nye adresse er ukendt - kan man så gennemføre fraflytningssynet, når lejeren ikke har kunnet indkaldes dertil med mindst en uges varsel?