For lejemål med fri markedsleje jf. lejelovens § 53 stk. 5 (f.eks. nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, der den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse) kan jf. lejelovens § 53 stk. 6 alene kræves på grundlag af aftale om regulering af lejen efter nettoprisindeks.

Se også Boliglejeret, side 341 (Hans Henrik Edlund, Niels Grubbe, 2. udgave, 1. oplag, Karnov Group Danmark A/S, København 2015).