Administration

Oplyst normtal kan / skal tillægges moms, hvis administrationen udføres af fremmed firma mod momsfaktura.

Vicevært

Oplyst normtal kan / skal ikke tillægges moms ej heller selv om viceværtarbejdet udføres af fremmed firma mod momsfaktura.