Reguleringen kan opkræves over lige så mange måneder som depositum og forudbetalt leje udgør. Udlejeren kan naturligvis give lejeren henstand og opkræve beløbet med lige store beløb over et større antal måneder.