Det fremgår af høringsnotat, at:

“Det fremgår af bemærkningerne til § 1, nr. 24 vedrørende lejelovens § 37, stk. 3, hvad der skal forstås ved en passende forrentning. Det fremgår heraf, at for at en forrentning kan anses for passende, må denne ikke overstige rente og bidrag på et sædvanligt realkreditlån med en løbetid, der så vidt muligt svarer til energimærkets gyldighedsperiode på det tidspunkt,  hvor udgiften afholdes.”

og videre

“Begrebet passende forrentning anvendes ligeledes i lejelovens § 58”.