Lejeniveauet i lejemål beliggende i småhuse skal, i forbindelse med sager om lejeforhøjelse og lejenedsættelse, sammenlignes med lejemål, hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt.

Lejen i småhuse følger reglerne om det lejedes værdi i Lejelovens kap. VIII. Det følger dog af Boligreguleringslovens § 29 c, at lejeniveauet i lejemål beliggende i småhuse, i forbindelse med sager om lejeforhøjelse og lejenedsættelse, skal sammenlignes med lejemål, hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt. Det følger af § 29 c, at lejen i sammenligningslejemålene skal være reguleret efter Boligreguleringslovens § 7 mindst en gang. Dette krav skal sikre, at lejen rent faktisk baseres på en beregning af den omkostningsbestemte leje, og ikke blot hviler på den aftalte leje, der jo kan afvige fra den omkostningsbestemte leje, jf. Boligreguleringslovens § 5, stk. 1.

Det kan være vanskeligt at finde egnede sammenligningslejemål, og kravet om, at lejen skal være reguleret efter § 7 i Boligreguleringsloven gør det ikke lettere. En ny byretsdom bekræfter, at der kan bortses fra kravet om regulering efter § 7, hvis lejen i sammenligningslejemålet i stedet har været prøvet af huslejenævnet eller boligretten.

Det forekommer som en fremgangsmåde, som ikke giver anledning til betænkelighed.

Kilde: http://dk.delacour.dk/nyheder/2013/april/smaahuse-sammenligningslejemaal-ved-lejeregulering/