Det fremgår af vejledningen til typeformular A, 9. udgave, at “Har lejeren gjort indsigelse uden, at manglen er udbedret, hæfter lejeren ikke for manglen i forbindelse med fraflytning”. Denne formulering er ganske anderledes end i typeformular A, 9. udgave, hvor det hed at “lejeren hæfter ikke for manglen i forbindelse med fraflytning”.