“Ejendomme, der er finansieret med indekslån, er også omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, men der gælder særlige regler om beregning af afkast for disse ejendomme, jf. boligreguleringsloven § 9 stk. 3. Det fremgår ikke klart, om afkastet fortsat kan beregnes efter stk. 3, hvis det oprindelige lån er indfriet og eventuelt erstattet af en anden finansiering”.

kilde: Administration af Boliglejemål, 2010 Ejendomsforeningen Danmark og Schultz Information 1. udgave, 1. oplag, p. 254.