L 97 spørgsmål 61

Spørgsmål nr. 61:Ministeren bedes oplyse, hvordan udlejer skal kunne nå at rette en fordelingsfejl inden den ordinære frist, hvis denne - som det oftest sker - først bliver kendt efter en indsigelse fra en lejer, som har 6 ugers indsigelsesfrist, en efterfølgende...