Boligreguleringsloven § 9

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 9. Til afkastning af ejendommens værdi afsættes på budgettet et beløb, der ikke må overstige 7 pct. af den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. april 1973 ved 15. almindelige vurdering af landets faste ejendomme. Du skal logge ind...

Boligreguleringsloven § 7

LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*Gælder fra * Lovtekst § 7. Hvis lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens værdi, jf. § 9, kan udlejeren forlange lejeforhøjelse til udligning af forskellen. Du skal...

Lejeloven § 4

Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 4. En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når...