L 97 spørgsmål 38

Spørgsmål nr. 38:Ministeren bedes oplyse, hvordan udlejer skal forholde sig til den nye boligreguleringslovs § 13, stk. 1, 4. pkt., i relation til at oplyse lejerne om beboerrepræsentationens eventuelle bemærkninger til varslingen af omkostningsbestemt leje? Det er...