Boligreguleringsloven § 7

LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*Gælder fra * Lovtekst § 7. Hvis lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens værdi, jf. § 9, kan udlejeren forlange lejeforhøjelse til udligning af forskellen. Du skal...

Lejeloven § 47 a

Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 47 a. Lejen for ustøttede private plejeboliger, jf. § 1, stk. 5, skal til enhver tid være fastsat således, at den svarer til det lejedes værdi, som fastsættes ved en...

Lejeloven § 47

Lov nr. 2079 af 21-12-2020Gælder fra 01-01-2021*Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 47. Er lejen væsentlig lavere end...