Boligreguleringsloven § 14

<p>Gælder fra *</p> Lovtekst § 14. Indbringes krav om lejeforhøjelse efter § 12, stk. 2, eller efter § 13, stk. 4, for huslejenævnet, kan nævnet tilsidesætte kravet helt eller delvis, dersom betingelserne for forhøjelsens gennemførelse ikke er til stede....

Lejeloven § 34

Relateret materiale Lov nr. 310 af 30-03-2015<p>Gælder fra 01-07-2015*</p>LBK nr. 963 af 11-08-2010<p>Gælder fra *</p> Lovtekst § 34. Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som...