L 97 spørgsmål 47 (kombinationsregulering fortsat mulig)

Spørgsmål nr. 47:Ministeren bedes forklare, hvordan formuleringen af den nye lejelovs § 53, stk. 6, og bemærkningerne til ændringen kan fortolkes, som det er oplyst i høringsnotatet under punkt 8.2, nemlig at det ikke er hensigten at fjerne den i dag anerkendte...