Lejeloven § 51

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 51. Reglerne i § 50 gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning eller lignende efter takster, der er fastsat eller godkendt af det offentlige. Du...