L 97 spørgsmål 48 (lovligt at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje, selv om denne leje vil overstige en korrekt beregnet omkostningsbestemt leje)

Spørgsmål nr. 48:Ministeren bedes bekræfte, at det vil være lovligt i en omkostningsbestemt ejendom, hvor udlejer har valgt at anvende boligreguleringslovens § 9 a, at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje med tillæg af...