L 97 spørgsmål 48 (lovligt at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje, selv om denne leje vil overstige en korrekt beregnet omkostningsbestemt leje)

Spørgsmål nr. 48:Ministeren bedes bekræfte, at det vil være lovligt i en omkostningsbestemt ejendom, hvor udlejer har valgt at anvende boligreguleringslovens § 9 a, at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje med tillæg af...

L 97 spørgsmål 47 (kombinationsregulering fortsat mulig)

Spørgsmål nr. 47:Ministeren bedes forklare, hvordan formuleringen af den nye lejelovs § 53, stk. 6, og bemærkningerne til ændringen kan fortolkes, som det er oplyst i høringsnotatet under punkt 8.2, nemlig at det ikke er hensigten at fjerne den i dag anerkendte...