L 97 spørgsmål 52

Spørgsmål nr. 52:I forlængelse af spørgsmål 51 bedes ministeren oplyse, hvordan det forenkler lovgivningen at fjerne beskrivelsen af, hvordan det korrekte tillæg til kapitalafkastet opgøres, jf. boligreguleringslovens § 9, stk. 7? Svar:I langt de fleste tilfælde vil...

Boligreguleringsloven § 9

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 9. Til afkastning af ejendommens værdi afsættes på budgettet et beløb, der ikke må overstige 7 pct. af den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. april 1973 ved 15. almindelige vurdering af landets faste ejendomme. Du skal logge ind...