Lejeloven § 66 a

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 66 a. Beboerrepræsentanterne kan på samtlige lejeres vegne tiltræde forbedringsarbejder, der sammen med forbedringsarbejder, som beboerrepræsentanterne inden for de sidste 3 år har tiltrådt efter denne bestemmelse,...