Boligreguleringsloven § 22

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 22. Uenighed om udarbejdelse og gennemførelse af vedligeholdelsesplaner og om beløb, der fradrages på kontoen for udvendig vedligeholdelse, afgøres af huslejenævnet. Lovtekst med ændring § 22. Uenighed om opfyldelsen af udlejerens...

Boligreguleringsloven § 18 a

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 18 a. Udlejeren skal hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-årsperiode. Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. I ejendomme med beboerrepræsentation...