L 97 spørgsmål 15

Spørgsmål nr. 15:I forlængelse af spørgsmål 14 bedes ministeren udarbejde en liste med en klar beskrivelse af samtlige regler, der fremover kommer til at gælde for istandsættelse efter denne lov. Svar:Jeg kan oplyse, at følgende regler i lejeloven fremover kommer til...

Lejeloven § 9

Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets...