L 97 spørgsmål 73

Spørgsmål nr. 73:Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 3. februar 2015 fra Udlejerforeningen AArhus, jf. L 97 - Bilag 10. Svar:Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S på vegne af...

Lejeloven § 9

Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets...