L 97 spørgsmål 15

Spørgsmål nr. 15:I forlængelse af spørgsmål 14 bedes ministeren udarbejde en liste med en klar beskrivelse af samtlige regler, der fremover kommer til at gælde for istandsættelse efter denne lov. Svar:Jeg kan oplyse, at følgende regler i lejeloven fremover kommer til...

L 97 spørgsmål 73

Spørgsmål nr. 73:Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 3. februar 2015 fra Udlejerforeningen AArhus, jf. L 97 - Bilag 10. Svar:Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S på vegne af...

L 97 spørgsmål 34

Spørgsmål nr. 34:I forlængelse af spørgsmål 33 bedes ministeren oplyse, om det efter ministeren opfattelse vil være en overtrædelse af den nye § 9, stk. 3 og § 98, stk. 3, hvis udlejeren efter anmodning fra lejeren ikke efter synet udleverer en papirkopi af...

L 97 spørgsmål 33

Spørgsmål nr. 33:I forlængelse af spørgsmål 32 bedes ministeren oplyse, om det efter ministeren opfattelse er så alvorlig en tilsidesættelse af lejerens rettigheder, at udlejer skal fortabe sin ret til at forlange betaling fra lejeren for istandsættelse af lejemålet,...

Lejeloven § 9

Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets...