Boligreguleringsloven § 5

Gælder fra *LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*Gælder fra * Lovtekst § 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens...