L 97 spørgsmål 45 (forventede ændringer i ny autoriseret typeformular)

Spørgsmål nr. 45:I forlængelse af spørgsmål 44 bedes ministeren beskrive, hvilke ændringer der forventes gennemført i en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter efter lejelovens § 5 på baggrund de lovændringer, der er gennemført siden 2001, som har haft...

L 97 spørgsmål 44 (forventet tidspunkt for ny autoriseret lejekontrakt)

Spørgsmål nr. 44:Ministeren bedes beskrive hvilke ændringer, der forventes gennemført i en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter efter lejelovens § 5 på baggrund af denne lovændring? Ministeren bedes samtidigt oplyse, hvornår der foreligger en ny autoriseret...