L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 1, nr. 19

Det foreslås præciseret, at det betalingssted, som udlejer efter den gældende bestemmelse skal anvise til betaling af huslejen, skal være en konto i et pengeinstitut. Den foreslåede ændring er helt i tråd med de gældende regler, hvorefter indbetaling til et...

Lejeloven § 32

Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 32. Udlejeren skal anvise et betalingssted her i landet i form af en konto i et pengeinstitut. Er der ikke anvist et betalingssted, skal lejen betales på udlejerens bopæl...