Lejeloven § 4 b

Lov nr. 2079 af 21-12-2020Gælder fra 01-01-2021*LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014* Lovtekst § 4 b. ophævet [se dog ikrafttrædelsesbestemmelserne.] Lovtekst med ændring § 4 b. For lejemål, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt grøn byfornyelse i...

Lejeloven § 5

Gælder fra * Lovtekst § 5. Anvendes der blanketter ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. Du skal logge ind for at se...

Lejeloven § 4 a

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 4 a. For lejemål, som er ombygget efter den tidligere gældende lov om privat byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 1. februar 1996 med senere ændring, eller efter kapitel 5 i den tidligere gældende lov om...

Lejeloven § 4

Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 4. En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når...