L 97 spørgsmål 24

Spørgsmål nr. 24:I forlængelse af spørgsmål 23 bedes ministeren give en definition af begrebet "nødvendig". Svar:Hvis lejeren har vedligeholdelsespligten, skal lejeren ved fraflytning udføre den vedligeholdelse, der er nødvendig for at opfylde den pligt. Om...

L 97 spørgsmål 23

Spørgsmål nr. 23:Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at "Forslaget indebærer, at der ved fraflytning af boligen gennemføres en normal istandsættelse for lejerens regning, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af...