Lejeloven § 4 a

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 4 a. For lejemål, som er ombygget efter den tidligere gældende lov om privat byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 1. februar 1996 med senere ændring, eller efter kapitel 5 i den tidligere gældende lov om...