L 97 spørgsmål 81

Spørgsmål nr. 81:I lyset af de betydelige problemer, der er med at udleje lejeboliger i flere landdistrikter, bedes ministeren begrunde, hvorfor man ønsker at ophæve muligheden for at indgå aftaler om trappeleje, som netop anvendes i landdistrikterne til at tiltrække...

L 97 spørgsmål 80

Spørgsmål nr. 80:Trappelejeaftaler anvendes bl.a. til at markedsføre primært nye bebyggelser, idet man ønsker at motivere lejere til at flytte ind i en bebyggelse, der er under udvikling. I takt med at ejendommen bliver udviklet, stiger lejen til markedslejeniveau....