L 97 spørgsmål 82

Spørgsmål nr. 82:Ifølge bemærkningerne i pkt. 3.7.2.2 bemærkes det, at med indførelse af en indeksregulering som erstatning for trappelejeaftaler vil værdien af den aftalte leje blive fastholdt. Er ministeren enig i, at dette imidlertid, set over en periode på f.eks....

L 97 spørgsmål 81

Spørgsmål nr. 81:I lyset af de betydelige problemer, der er med at udleje lejeboliger i flere landdistrikter, bedes ministeren begrunde, hvorfor man ønsker at ophæve muligheden for at indgå aftaler om trappeleje, som netop anvendes i landdistrikterne til at tiltrække...

L 97 spørgsmål 80

Spørgsmål nr. 80:Trappelejeaftaler anvendes bl.a. til at markedsføre primært nye bebyggelser, idet man ønsker at motivere lejere til at flytte ind i en bebyggelse, der er under udvikling. I takt med at ejendommen bliver udviklet, stiger lejen til markedslejeniveau....

L 97 spørgsmål 48 (lovligt at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje, selv om denne leje vil overstige en korrekt beregnet omkostningsbestemt leje)

Spørgsmål nr. 48:Ministeren bedes bekræfte, at det vil være lovligt i en omkostningsbestemt ejendom, hvor udlejer har valgt at anvende boligreguleringslovens § 9 a, at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje med tillæg af...