L 97 spørgsmål 18

Spørgsmål nr. 18:Kan ministeren bekræfte, at det nye begreb i lovforslaget om "Normal istandsættelse" vil betyde, at en lejlighed vil blive istandsat på et lavere niveau, end en lejlighed, der er istandsat efter den almene lejelovs begreb "Normalistandsættelse",...