Lejeloven § 46 c

Lov nr. 643 af 08-06-2016Gælder fra 01-07-2016*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 46 c. Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller har ejendommen programforsyning udefra, kan udlejeren forlange de...