Lejeloven § 93

Gælder fra *Lov nr. 1322 af 27-11-2018Gælder fra 12-01-2018*Lov nr. 653 af 08-06-2017Gælder fra 01-07-2017*LOV 517 af 05-06-2012Gælder fra 01-01-2013*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: Du skal logge...

Lejeloven § 46 c

Lov nr. 643 af 08-06-2016Gælder fra 01-07-2016*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 46 c. Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller har ejendommen programforsyning udefra, kan udlejeren forlange de...