Det er aftalt mellem parterne, at meddelelse efter lejelovgivningens regler kan ske pr. e-mail jf. lejelovens § 4 stk 2. 

Undtaget herfra er lejers meddelse om mangler efter lejelovens § 14, lejers opsigelse efter lejelovens § 87 og eventuelle indsigelser mod lejeregulering, der alle skal være skriftlige.

Lejer forpligter sig til uden unødigt ophold at informere udlejer om ændringer i sin e-mail adresse.

Eventuel tilbagekaldelse af denne aftale skal være skriftlig.

Email korrespondance fra lejer afsendt grundlovs- lør-, søn- og helligdage eller efter klokken 15.00 betragtes som værende modtagelse på førstkommende hverdag med undtagelse af lørdag.