alternativ 1: kun pristalsregulering.
Lejen er aftalt som fri markedsleje efter lejelovens § 53, stk. 3, da lejemålet er beliggende i nybyggeri efter 31. december 1991. Der er jf. lejelovens § 53, stk. 6 indgået aftale om regulering af lejen efter nettoprisindeks.

alternativ 2: pristalsregulering og regulering efter de almindelige regler i lejeloven (kombinationsregulering).
Lejen er aftalt som fri markedsleje efter lejelovens § 53, stk. 3, da lejemålet er beliggende i nybyggeri efter 31. december 1991. Der er jf. lejelovens § 53, stk. 6 indgået aftale om regulering af lejen efter nettoprisindeks. Det er aftalt at lejeforhøjelser som følge af aftalt pristalsregulering kan kombineres med lejereguleringer efter de almindelige regler i lejeloven, jf. ministersvar til L97 spørgsmål 47 dateret 10-02-2015.

Begrænsning: kun relevant for beboelseslejligheder.