Lejen er fastsat efter det lejedes værdi, da lejligheden tidligere har været gennemgribende moderniseret efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Det lejede er endvidere renoveret i henhold til en byfornyelsesbeslutning. Til finansiering af byfornyelsen er der optaget lån med ydelsesstøtte, der aftrappes i henhold til byfornyelsesloven, jf. lovbekendtgørelse 800 af 10-11-1998 med senere ændringer [indsæt reference til korrekt lovbekendtgørelse].

Huslejen er således sammensat af en leje, der reguleres efter lejelovgivningens almindelige regler og en forbedringsforhøjelse, der reguleres efter byfornyelsesloven i takt med stigninger i nettoprisindekset.