Bestemmelse om lejers opsigelse

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger. 

Der er tre alternativer:

  1. Vi ønsker ikke at stille krav til opsigelsens form.
  2. Vi ønsker at opsigelsen skal være skriftlig, men ikke digital.
  3. Vi ønsker at opsigelsen skal være skriftlig og gerne digital.

Lejer må opsige på alle måder

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger.

Formulering i lejekontrakten

Ingen.

Lovgrundlag m.v.

Lejer skal opsige skriftligt og kun på papir

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger.

I lejekontrakten aftales, at lejers opsigelse, jf. lejeloven § 87 skal afgives ”skriftligt” men at der for så vidt angår lejers opsigelse ikke er aftalt udveksling af digital dokumenter, jf. lejelovens § 4

I forbindelse med den skriftlige opsigelse kan man opleve at lejeren underskriver og indskanner en opsigelsesblanket og derefter fremsender denne med email. Det bør derfor præciseres at opsigelsen skal fremsendes som brevpost.

Formulering i lejekontrakten

Lejers opsigelse, jf. lejeloven § 87 skal afgives skriftligt. Der er for så vidt angår lejers opsigelse ikke er aftalt udveksling af digital dokumenter, jf. lejelovens § 4 og opsigelsen skal derfor være på papir fremsendt med brevpost.

Lovgrundlag m.v.

Lejelovens § 4

Lejelovens § 87

Artiklen: Pas på med at stole for meget på e-mails i lejeforhold

 

Lejer skal opsige skriftligt og gerne digitalt

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger.

I lejekontrakten aftales, at lejers opsigelse, jf. lejeloven § 87 skal afgives ”skriftligt” og at der for så vidt angår lejers opsigelse er aftalt udveksling af digital dokumenter, jf. lejelovens § 4

Formulering i lejekontrakten

Lejers opsigelse, jf. lejeloven § 87 skal afgives skriftligt. Der er for så vidt angår lejers opsigelse aftalt udveksling af digital dokumenter, jf. lejelovens § 4.

Lovgrundlag m.v.

Lejelovens § 4

Lejelovens § 87

Artiklen: Pas på med at stole for meget på e-mails i lejeforhold