Formuleringer om tidsfrister i forbindelse med lejers opsigelse

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger. 

Spørgsmålet er: Hvornår skal lejer senest afsende opsigelsen og / eller hvornår skal opsigelsen senest være udlejer i hænde?

Der er følgende alternativer:

  1. Vi ønsker ikke at stille krav til tidsfrister
  2. Vi ønsker at opsigelsen skal udlejer i hænde senest den sidste dag i måneden.

Lejers opsigelse må gerne være os i hænde primo måneden

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger.

Formulering i lejekontrakten

Ingen.

Lovgrundlag m.v.

Lejers opsigelse tæller fra ultimo den måned den modtages i

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens § 87, og denne bestemmelse stiller ingen særlige krav til opsigelsens form eller indhold, når det er lejeren, der opsiger.

Formulering i lejekontrakten

Lejers opsigelse gælder fra ultimo den måned, hvor den er udlejer i hænde. Opsigelsen skal være udlejer i hænde senest den sidste hverdag i måneden.

Lovgrundlag m.v.