Ved indflytning er lejemålet overtaget i den stand, som er beskrevet i indflytningsrapporten.

Bygningsdelene i lejemålet (bortset fra malbare flade og gulve) har en vis lejetid indenfor hvilken der sker nedslidning (almindeligt slid og ælde). Der kan ikke forventes udskiftning af bygningsdele i levetidsperioden, som er fastsat efter almindelige gængse normer.